معنی و ترجمه کلمه nonfeasance به فارسی nonfeasance یعنی چه

nonfeasance


قصور در انجام امرى ،اهمال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها