معنی و ترجمه کلمه nonlinear correlation به فارسی nonlinear correlation یعنی چه

nonlinear correlation


روانشناسى : همبستگى غير خطى
بازرگانى : همبستگى غير خطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها