معنی و ترجمه کلمه nonlinear regression به فارسی nonlinear regression یعنی چه

nonlinear regression


روانشناسى : برگشت غيرخطى
بازرگانى : رگرسيون غير خطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها