معنی و ترجمه کلمه nonmarket activities به فارسی nonmarket activities یعنی چه

nonmarket activities


بازرگانى : فعاليت هاى غير بازارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها