معنی و ترجمه کلمه nonpay status به فارسی nonpay status یعنی چه

nonpay status


حالت انتظار خدمتى
علوم نظامى : وضعيت قطع حقوق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها