معنی و ترجمه کلمه nonrival consumption به فارسی nonrival consumption یعنی چه

nonrival consumption


بازرگانى : مصرف غير رقابتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها