معنی و ترجمه کلمه nonsensical به فارسی nonsensical یعنی چه

nonsensical


مزخرف ،چرند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها