معنی و ترجمه کلمه nooning به فارسی nooning یعنی چه

nooning


استراحت نيمروز،هنگام ظهر،ناهار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها