معنی و ترجمه کلمه normal bivariate distribution به فارسی normal bivariate distribution یعنی چه

normal bivariate distribution


بازرگانى : توزيع دو متغيرى نرمال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها