معنی و ترجمه کلمه normal distribution curve به فارسی normal distribution curve یعنی چه

normal distribution curve


عمران : منحنى توزيع نرمال
روانشناسى : منحنى توزيع بهنجار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها