معنی و ترجمه کلمه normative economics به فارسی normative economics یعنی چه

normative economics


اقتصاد هنجارى ،اقتصاد دستورى ،اقتصاد اخلاقى
بازرگانى : اقتصاد رفاه که در ان قضاوت ارزشى صورت ميگيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها