معنی و ترجمه کلمه normlessness به فارسی normlessness یعنی چه

normlessness


روانشناسى : بى هنجارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها