معنی و ترجمه کلمه northing به فارسی northing یعنی چه

northing


عرض شمالى ،انحراف به سوى شمال ،شمال شبکه ،مختصات عرضى
علوم نظامى : محور عرضى نقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها