معنی و ترجمه کلمه nose down به فارسی nose down یعنی چه

nose down


علوم هوايى : خارج شدن هواپيما از پرواز تراز بطرف شيرجه و کاهش ارتفاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها