معنی و ترجمه کلمه nose-dive به فارسی nose-dive یعنی چه

nose-dive


عمودى فرود امدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها