معنی و ترجمه کلمه nosophilia به فارسی nosophilia یعنی چه

nosophilia


روانشناسى : بيمارى خواهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها