معنی و ترجمه کلمه nostalgic به فارسی nostalgic یعنی چه

nostalgic


دلتنگ ،غريب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها