معنی و ترجمه کلمه nostradamus به فارسی nostradamus یعنی چه

nostradamus


غيب گو،پيشگو،کسيکه پيشه اش خبراز غيب دادن است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها