معنی و ترجمه کلمه nosy به فارسی nosy یعنی چه

nosy


)nosey(داراى شامه تيز،فضول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها