معنی و ترجمه کلمه not to make old bones به فارسی not to make old bones یعنی چه

not to make old bones


جوانمرگ شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها