معنی و ترجمه کلمه not to put too fine a p on it به فارسی not to put too fine a p on it یعنی چه

not to put too fine a p on it


رک وبادرشتى سخن گفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها