معنی و ترجمه کلمه notche sensitivity index به فارسی notche sensitivity index یعنی چه

notche sensitivity index


عمران : ضريب حساسيت در مقابل شيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها