معنی و ترجمه کلمه notional aircraft به فارسی notional aircraft یعنی چه

notional aircraft


هواپيماى قراردادى
علوم نظامى : هواپيماى نمونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها