معنی و ترجمه کلمه notionalist به فارسی notionalist یعنی چه

notionalist


متخصص علوم نظرى ،عالم نظرى ،هواخواه استدلال نظرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها