معنی و ترجمه کلمه noumenon به فارسی noumenon یعنی چه

noumenon


بود( ذات)،(فلسفه کانت )مجرد،وجود مجرد،معقولات ،معنويات
روانشناسى : بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها