معنی و ترجمه کلمه nourishment به فارسی nourishment یعنی چه

nourishment


غذا،قوت ،خوراک ،تغذيه
روانشناسى : پرورش
بازرگانى : تغذيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها