معنی و ترجمه کلمه ntamount به فارسی ntamount یعنی چه

ntamount


بربر،همچند،معادل ،در حکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها