معنی و ترجمه کلمه null matrix به فارسی null matrix یعنی چه

null matrix


ماتريس تهى
عمران : ماتريس صفر
روانشناسى : ماتريس صفر
بازرگانى : ماتريس صفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها