معنی و ترجمه کلمه null string به فارسی null string یعنی چه

null string


رشته پوچ ،رشته تهى
کامپيوتر : رشته تهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها