معنی و ترجمه کلمه num lock key به فارسی num lock key یعنی چه

num lock key


کامپيوتر : کليدNum Lock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها