معنی و ترجمه کلمه باودام به انگلیسی باودام یعنی چه

باودام

durable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها