معنی و ترجمه کلمه mineral به فارسی mineral یعنی چه

mineral


ماده معدنى ،کانى ،اب معدنى ،معدن
معمارى : معدنى
شيمى : معدنى
زيست شناسى : کانى
نجوم : کانى
بازرگانى : مواد معدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها