معنی و ترجمه کلمه number cruncher به فارسی number cruncher یعنی چه

number cruncher


کامپيوتر کاملا "عددى ،کامپيوتر محاسباتى
کامپيوتر : يک برنامه يا کامپيوتر که براى انجام مقادير بزرگى از محاسبه و ساير دستکاريهاى عددى طراحى شده است محاسبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها