معنی و ترجمه کلمه number of rounds به فارسی number of rounds یعنی چه

number of rounds


تعداد گلوله ها
علوم نظامى : تعداد تيرهاى شليک شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها