معنی و ترجمه کلمه number of threads به فارسی number of threads یعنی چه

number of threads


علوم مهندسى : تعداد پيچش ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها