معنی و ترجمه کلمه number plate به فارسی number plate یعنی چه

number plate


پلاک شماره
علوم مهندسى : پلاک علائم مشخصه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها