معنی و ترجمه کلمه numbly به فارسی numbly یعنی چه

numbly


بطور بيحس ،بى انکه حس داشته باشد يا تکان خورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها