معنی و ترجمه کلمه nuptias non concubitus , sedconsensus , به فارسی nuptias non concubitus , sedconsensus , یعنی چه

nuptias non concubitus , sedconsensus ,


براى ايجاد علقه زوجيت
قانون ـ فقه : قصد نکاح لازم است نه فقط با هم زندگى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها