معنی و ترجمه کلمه nursery به فارسی nursery یعنی چه

nursery


محل نگاهدارى اطفال شير خوار،پرورشگاه ،شير خوارگاه ،قلمستان ،گلخانه ،نوزادگاه
عمران : شيرخوارگاه
روانشناسى : مهد کودک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها