معنی و ترجمه کلمه object of claim به فارسی object of claim یعنی چه

object of claim


خواسته دعوى ،مدعى به
قانون ـ فقه : متنازع فيه ،خواسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها