معنی و ترجمه کلمه objective anxiety به فارسی objective anxiety یعنی چه

objective anxiety


روانشناسى : اضطراب عينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها