معنی و ترجمه کلمه objector به فارسی objector یعنی چه

objector


اعتراض کننده ،معترض
قانون ـ فقه : معترض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها