معنی و ترجمه کلمه obligated stocks به فارسی obligated stocks یعنی چه

obligated stocks


علوم نظامى : کالاى تضمين شده يا تعهد شده از نظر تدارک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها