معنی و ترجمه کلمه obligations incurred به فارسی obligations incurred یعنی چه

obligations incurred


تعهدات پرداخت شده
علوم نظامى : تعهد پرداختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها