معنی و ترجمه کلمه obligor به فارسی obligor یعنی چه

obligor


بدهکار،متعهد،مقروض
قانون ـ فقه : ضامن
علوم نظامى : مشمول وظيفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها