معنی و ترجمه کلمه oblique edged scraper به فارسی oblique edged scraper یعنی چه

oblique edged scraper


معمارى : رنده کج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها