معنی و ترجمه کلمه obnubilate به فارسی obnubilate یعنی چه

obnubilate


در زير ابر پوشاندن ،ابرى کردن ،تخدير شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها