معنی و ترجمه کلمه oboeist به فارسی oboeist یعنی چه

oboeist


)oboist(قره نى زن ،فلوت زن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها