معنی و ترجمه کلمه observed altitude (ho)(usn) به فارسی observed altitude (ho)(usn) یعنی چه

observed altitude (ho)(usn)


ارتفاع حقيقى
علوم دريايى : syn : true altitude )RN(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها