معنی و ترجمه کلمه observed chart به فارسی observed chart یعنی چه

observed chart


علوم نظامى : طرح تير ديدبانى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها